Search This Blog

Wednesday, December 22, 2010

MyPHD???

MyPhD terbuka kepada semua graduan yang layak dan kakitangan sektor swasta. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan jumlah kumpulan tenaga kerja profesional tempatan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi berteraskan inovasi dan kreativiti yang mampu menjana pertumbuhan sektor ekonomi dan industri tempatan.
Kriteria MyPhD

Calon-calon

*
Pelajar Awam
*
Kakitangan Swasta
*
Pensyarah IPTS

Tempat Pengajian

*
IPTA
*
IPTS bertaraf GLC (UTP,MMU & UNITEN)

Bidang Tajaan

*
60% - Sains dan Teknologi
*
40% - Sains Sosial/Sastera Ikhtisas

Kontrak

*
Berkhidmat di Malaysia atau mana-mana organisasi yang mempunyai kepentingan kepada Malaysia selama lima (5) tahun.

Syarat-syarat Permohonan

i. Warganegara Malaysia;

ii. Umur tidak melebihi 45 tahun semasa memohon;

iii. Telah mendapat tawaran/memulakan pengajian di IPT;

iv. Memiliki Ijazah Sarjana atau setaraf yang diiktiraf oleh IPTA dengan CGPA minima 3.00. Bagi mereka yang tiada kelayakan sarjana, perlu mempunyai pencapaian CGPA minima 3.50 di peringkat sarjana muda atau pengalaman berkerja berkaitan mengikut tempoh yang diluluskan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA);

v. Pengajian secara sepenuh masa;

vi. Tidak menerima sebarang bentuk penajaan dari lain-lain penaja (kecuali menerima elaun sebagai Pembantu Penyelidik Siswazah);

vii. Pelajar akan dikenakan perjanjian bersama seorang penjamin dan ikatan kontrak untuk berkhidmat kepada negara.
Elemen Pembayaran*
KATEGORI

YURAN PENGAJIAN(MAKSIMUM SEPANJANG PENGAJIAN)

ELAUN SARA HIDUP(MAKSIMUM 42 BLN)

ELAUN BANTUAN JURNAL

ELAUN TESIS**
Pelajar Awam(Tidak Bekerja)
IPTA & IPTS : RM 24,000
RM2,300/bln

RM2,000

RM3,000
Kakitangan Swasta
IPTA : RM 24,000
Tiada

RM2,000

RM3,000
Pensyarah IPTS
IPTA : RM 24,000
Tiada

RM2,000

RM3,000

*Tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan

** Tertakluk kepada siling peruntukan yuran masih berbaki
Syarat Kontrak

i. Lima (5) tahun kontrak berkhidmat dalam negara atau dengan mana-mana organisasi yang berkepentingan untuk negara dengan gantirugi penuh pembiayaan sekiranya terlibat dalam pelanggaran kontrak;

ii. Penerima biaya yang melanggar syarat-syarat kontrak seperti berhenti atau ditamatkan pengajian oleh pihak IPT atau gagal atau berhijrah ke negara lain sebelum tamat kontrak akan dikenakan tindakan bayar balik atau gantirugi.
Pemohonan & Penawaran

i. Permohonan akan dibuka secara online sepanjang tahun mulai 01 Disember 2010.

ii. Tawaran juga secara online akan dibuat dalam empat (4) fasa iaitu Januari, April, Julai dan Oktober pada setiap tahun.

iii. Pemilihan calon akan dibuat berdasarkan penilaian oleh Jawatankuasa Pemilih yang akan dilantik Kementerian Pengajian Tinggi.

iv. Sebelum memohon, calon hendaklah terlebih dahulu:-

*
Memperolehi surat tawaran pengajian;
*
Menyediakan Kertas Rancangan Penyelidikan (proposal)

Tatacara Permohonan

1. Permohonan perlu dibuat secara atas talian (online) sepenuhnya dengan klik menu LOG MASUK di atas, dan mendaftar sebagai pengguna sistem.

2. Borang permohonan boleh diisi dan dikemaskini butirannya dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diakui Sah & Hantar.

3. Pemohon hendaklah memastikan rancangan penyelidikan telah dipersetujui oleh penyelia. Sila rujuk (Lampiran A) untuk panduan penyediaan.

4. Pemohon juga dikehendaki mengisi Kajian Cadangan Penyelidikan (Lampiran B) secara bertaip dan cetak sebagai dokumen PDF sebelum muatnaik bersama dokumen permohonan lain. Rujuk panduan menukar format dokumen seperti di bawah.

5. Permohonan akan diproses dalam empat (4) fasa iaitu Januari, April, Julai dan Oktober pada setiap tahun.

6. Semua dokumen sokongan asal hendaklah diimbas (scan) dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) melalui permohonan atas talian ini. Dokumen yang di (capture) menggunakan kamera adalah tidak dibenarkan. Dokumen sokongan tersebut adalah:

terus rujuk MyPHD. Mymaster..

Madah Ilmuan

Saya Ada satu epal, anda Ada satu epal. Kita tukar epal, anda Ada satu Dan saya tetap Ada satu. Jika anda Ada satu ilmu Dan saya Ada satu ilmu, kemudian Kita tukar ilmu tersebut, anda Ada dua ilmu Dan saya Ada dua ilmu...

Just to charge information

Indahnya Kata-kata

Jujurlah terhadap diri sendiri ketika bermuhasabah. Koreksi satu persatu kesalahan kita. Jangan nafikan realiti. Setelah disedari kelemahan dan kesilapan kita, maka akui hakikat itu. Ingat, kita perlu maafkan diri kita kerana kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri.

INgat2kan....Sekarang Bulan Ramadhan 1430 H

Total Pageviews